Гарантійні обов'язки

1. Виробник ( виконавець) забезпечує належну роботу ( застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих частин, на період гарантійного терміну, встановленого нормативно - правовими актами, нормативними документами або договором. 

 Гарантійний термін на комплектуючі частини  повинен бути не менше, ніж гарантійний термін на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно - правовими актами, нормативними документами або договором.

2. Гарантійний термін вказується в будь - якому документі, який додається до товару. 

Гарантійні обов'язки в будь - якому випадку включають в себе обов'язки виробника ( виконавця) або продавця, передбачені рекламою. 

3. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватись і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів та навколишнього середовища,встановлюється термін придатності, який вказується на етикетках, упаковці або в будь - яких інших документах, які додаються до товару при продажі, і який вважвається гарантійним терміном.

Гарантійний термін рахується починаючи з дати виготовлення, котра також вказана на етикетці або інших документах, і оприділяється або часом, в період якого товар являється придатним для використання, або датою, до настання якої товар являється придатним для використання.

Продаж товарів, на яких не вказано термін придатності або вказано з порушеннями вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких закінчився, забороняється.

На сезонні товари (одяг,хутро та інші вироби) гарантійний термін начисляється з початком відповідного сезону, втановлюється Кабінетом міністрів України.

4. При продажі товарів по зразках, по пошті, а також в випадках, коли час підписання договору - купівлі - продажу товару споживачу не співпадають, гарантійний термін нараховується починаючи з дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціального встановлення (підключення) або монтажу - то з дня їх виконання, а якщо день передачі, встановлення ( підключення) або монтажу товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно знаходилось у споживача до підписання договору купівлі - продажу, - з дня підписання договору купівлі - продажу.

5. Відносно продукції, на яку гарантійні терміни або терміни придатності не встановлені, споживач має право пред'явити менеджеру ( виробнику, виконавцю) выдповыдны вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом двох років, а щодо об'єкту будівництва -  не пізніше 10 років з дня передачі його споживачу.

6.при виконанні гарантійного ремонту, гарантійний термін збільшується на час перебування продукції в ремонті.

Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків.

7.При обміні товару, його гарантійний термін рахується заново з дня обміну. 

8. Гарантійне зобов'язання припиняється на загальних  підставах, передбачених Громадянським кодексом України.

9.Гарантійне зобов'язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов'язання з причини відсутності необхідних для його виконання матеріалів, комплектуючих або запасних частин.